Pendidikan Akhlak Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan Ibnu Miskawaih

Authors

  • Muhammad Al Fateh STAI Muhammadiyah Probolinggo
  • Benny Prasetya STAI Muhammadiyah Probolinggo
  • Devi Habibi Muhammad STAI Muhammadiyah Probolinggo

DOI:

https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i2.4009

Abstract

Pendidikan akhlak merupakan penanaman akhlak mula dan penjauhan dari akhlak tercela, serta menjaga gerak-gerik hati yang dibutuhkan dalam setiap situasi dan harus mengetahui seperti ridha, taqwa, tawakkal dan lain sebagainya. Akhlak juga merupakan sifat-sifat untuk bermu’amalah dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan akhlak sebagai kombinasi antara cenderung melakukan hal baik atau buruk yang timbul dalam diri manusia. Dalam ajaran Islam akhlak merupakan suatu hal yang mendapatkan perhatian utama, sebab salah satu tugas yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah memperbaiki akhlak-akhlak manusia, agar umat menjalani kehidupan di dunia ini dengan berperilaku baik sesuai syari’at. Penelitian ini membahas pemikiran tokoh filsuf muslim Ibnu Miskawaih dan Syaikh Nawawi al-Bantani yang mana kedua tokoh ini memiliki peranan dalam pendidikan di Indonesia

Downloads

Published

2022-04-01

How to Cite

Muhammad Al Fateh, Benny Prasetya, & Devi Habibi Muhammad. (2022). Pendidikan Akhlak Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan Ibnu Miskawaih. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(2), 209–218. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i2.4009