[1]
A. Bawamenewi, “PEMEROLEHAN BAHASA ANAK USIA TIGA TAHUN PADA TATARAN FONOLOGI: ANALISIS PSIKOLINGUISTIK”, JRPP, vol. 3, no. 1, pp. 145–154, Jun. 2020.