Amalia, F. H. ., Aufa, G. A. I. N. ., Hastuti, N. P. ., Farida, V. C. ., & Ulya, C. . (2021). ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA TATARAN MORFOLOGI LAMAN KOMPASIANA EDISI NOVEMBER 2021. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), 4(2), 284–291. https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3081