[1]
Bawamenewi, A. 2020. PEMEROLEHAN BAHASA ANAK USIA TIGA TAHUN PADA TATARAN FONOLOGI: ANALISIS PSIKOLINGUISTIK. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP). 3, 1 (Jun. 2020), 145–154. DOI:https://doi.org/10.31004/jrpp.v3i1.1303.