[1]
P. A. . Widagdo and A. D. . Anggraeni, “GAMBARAN PENGETAHUAN PENANGANAN CEDERA MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL PADA ANGGOTA MERPATI PUTIH SMA NEGERI 2 PURBALINGGA”, JKT, vol. 3, no. 3, pp. 412–419, Sep. 2022.