Nurroniyyah, Ivvah, Mohammad Zainal Fatah, and Ayik Mirayanti Mandagi. 2024. “PENINGKATAN PENGETAHUAN PESERTA PENGAJIAN MENGENAI HIPERTENSI MELALUI EDUKASI DI KELURAHAN TUKANGKAYU”. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat 5 (1):1270-74. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25132.