Kamila, T. D., A. . Hikmatiar, A. Fimala, and C. Ulya. “ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA TATARAN MORFOLOGI DAN PENGGUNAAN KATA BAKU PADA MAJALAH SKIMAGZ EDISI 8”. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), vol. 4, no. 2, Dec. 2021, pp. 330-7, doi:10.31004/jrpp.v4i2.3122.