Amalia, F. H. ., G. A. I. N. . Aufa, N. P. . Hastuti, V. C. . Farida, and C. . Ulya. “ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA TATARAN MORFOLOGI LAMAN KOMPASIANA EDISI NOVEMBER 2021”. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), vol. 4, no. 2, Dec. 2021, pp. 284-91, doi:10.31004/jrpp.v4i2.3081.