Amalia, F. H. ., Aufa, G. A. I. N. ., Hastuti, N. P. ., Farida, V. C. . and Ulya, C. . (2021) “ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA TATARAN MORFOLOGI LAMAN KOMPASIANA EDISI NOVEMBER 2021”, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 4(2), pp. 284–291. doi: 10.31004/jrpp.v4i2.3081.