Mentari, Faras, Daviq Chairilsyah, and Zulkifli Zulkifli. 2020. “PERBEDAAN KEMAMPUAN BAHASA ANAK USIA 4-5 TAHUN YANG DIASUH OLEH ORANG TUA KANDUNG DENGAN ANAK YANG DIASUH OLEH SELAIN ORANG TUA KANDUNG DI KOTA BUKITTINGGI”. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP) 3 (2):189-99. https://doi.org/10.31004/jrpp.v3i2.1216.