(1)
Azhari, D. S. .; Usman, U. ETIKA PROFESI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. JRPP 2022, 5, 6-13.