[1]
Amalia, F.H. , Aufa, G.A.I.N. , Hastuti, N.P. , Farida, V.C. and Ulya, C. 2021. ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA TATARAN MORFOLOGI LAMAN KOMPASIANA EDISI NOVEMBER 2021. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP). 4, 2 (Dec. 2021), 284–291. DOI:https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3081.