Syamsul Huda, Devy Habibi Muhammad, and Ari susandi. “Konsep Pendidikan Islam Multikultural Dalam Pandangan KH. Abdurrahman Wahid Dan Nurcholish Madjid”. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), vol. 4, no. 2, Mar. 2022, pp. 148-56, doi:10.31004/jpdk.v4i2.3983.