Ridwan Efendi, Aries Dirgayunita, and Agustiarini Eka Dheasari. “Upaya Guru PAI Dalam Membina Akhlak Siswa SMP Di Era Pandemi Covid-19”. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), vol. 4, no. 2, Mar. 2022, pp. 32-41, doi:10.31004/jpdk.v4i2.3850.