Roring, A. V. ., Retnoningtias, D. W. . and Ayuningtias, A. U. H. . (2023) “Penerimaan Diri Atlet Taekwondo yang Terkena Degradasi ”, Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(2), pp. 17–25. doi: 10.31004/jpdk.v5i2.12166.