Basor, . K., & Hidayah, U. (2023). Konsistensi Wujud Dalam Epistimologi Al Ghazali Telaah Kitab Faisal At Tafriqoh. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(2), 438–446. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12751