Roring, A. V. ., Retnoningtias, D. W. ., & Ayuningtias, A. U. H. . (2023). Penerimaan Diri Atlet Taekwondo yang Terkena Degradasi . Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(2), 17–25. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12166