(1)
A.Fauzi; Devi Habibi Muhammad; Ari susandi. Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ibnu Khaldun. JPDK 2022, 4, 149-158.