(1)
Basor, . K.; Hidayah, U. Konsistensi Wujud Dalam Epistimologi Al Ghazali Telaah Kitab Faisal At Tafriqoh. JPDK 2023, 5, 438-446.