[1]
Basor, .K. and Hidayah, U. 2023. Konsistensi Wujud Dalam Epistimologi Al Ghazali Telaah Kitab Faisal At Tafriqoh. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK). 5, 2 (Mar. 2023), 438–446. DOI:https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12751.