[1]
B. S. Zhafarin, K. A. Azzahra, M. Fawwaz, and M. E. Setiyawati, “PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN MELIHAT PERMASALAHAN PENDIDIKAN UNTUK KEMAJUAN SEKTOR PEREKONOMIAN”, JKT, vol. 3, no. 4, pp. 638–644, Dec. 2022.